Úvod   |  Castor Pollux Group   |  Press   |  Alexandrovci v Bratislave

Alexandrovci v Bratislave

Vo vypredanej športovej hale na Pasienkoch v Bratislave bolo možné 1. mája 2007 po 20 rokoch vidieť a počuť svetoznámy súbor piesní a tancov Alexandrovci, ktorý možno považovať za jeden z významných fenoménov ruskej kultúry.
Akademický súbor piesní a tancov Ruskej armády zakladateľa A.V.Alexandrova vystúpil v Bratislave symbolicky 1. mája 2007, v deň sviatku práce s pestrou paletou známych ruských piesní, ale aj s interpretáciami diel svetových hudobných velikánov. Pôsobivým zážitkom bolo vypočuť si okrem ruských piesní Kalinka, Donci-Molodci, Oči čornyje, Večernij zvon a iných aj Zbor Židov z Verdiho opery Nabucco.
Prekvapením večera bola bratislavská premiéra známej slovenskej ľudovej piesne Na Kráľovej holi, ktorú za sprievodu originálnych ruských balalajok Alexandrovci zaspievali spolu s hudobníkmi z Terchovej. Známe piesne a ich precítená interpretácia strhli dav divákov, ktorí sa dojatí nadšene pridávali spevom.
 
Kto sú Alexandrovci?
Akademický súbor piesní a tancov Ruskej armády A.V.Alexandrova, známy aj ako Alexandrovci, je jedným z najvýznamnejších umeleckých kolektívov Ruska. Bol založený v roku 1928 Alexandrom Vasilievičom Alexandrovom, na ktorého počesť dostal súbor meno. V tom čase pozostával z 12 hudobníkov, dnes má súbor viac ako 120 členov.
Počas svojej histórie súbor vystupoval nielen vo všetkých kútoch Ruska (predtým Sovietskeho zväzu), ale hosťoval aj vo viac ako 70 krajinách Európy, Afriky, Ázie, Ameriky. Medzinárodné uznanie (cenu Grand Prix) získal hneď svojím prvým vystúpením v zahraničí na svetovej výstave techniky a umenia v Paríži v roku 1937.
Repertoár zboru, ktorý obsahuje viac ako dve tisícky titulov v mnohých svetových jazykoch, je bohatý na celosvetovo známe ruské piesne, ale aj na interpretácie diel ruskej a svetovej klasiky. Priazeň divákov na celom svete si súbor získava vďaka profesionálnemu a zároveň precítenému prejavu, ktorý pramení z jedinečného spojenia emocionality a národnej identity zhmotnenej v ruských ľudových piesňach. Počas vystúpení v zahraničí spieva súbor aj piesne skladateľov tej krajiny, v ktorej práve vystupuje a aj v jej jazyku.
Najznámejšou piesňou súboru je Svätá vojna (Священная война), ktorej autorom hudby je zakladateľ zboru A.V.Alexandrov. Pieseň mala svoju premiéru 26. júna 1941 počas vyprevádzania ruských vojakov do bojov na Bieloruskom nádraží v Moskve. Počas II. svetovej vojny plnil súbor strategickú misiu v podobe rozdrobených častí, ktorých úlohou bolo udržiavanie morálky a optimizmu v radoch sovietskej armády na fronte. Legendy uvádzajú, že súbor realizoval svoje vystúpenia nezriedka aj priamo v zákopoch v prestávkach medzi bojmi.
Po vojne sa stal vedúcim súboru syn zakladateľa Boris Alexandrovič Alexandrov, ktorý úspešne pokračoval v práci otca viac ako 40 rokov. V tom období sa značne rozšíril aj repertoár. V súčasnosti je vedúcim súboru Leonid Ivanovič Malev.
Vďaka živelnosti a sile ducha sa podarilo súboru prekonať všetky obdobia, ktorými Sovietsky zväz počas svojej existencie prechádzal. Dnes, po rokoch spoločenského nezáujmu o súbor hlavne v jeho domácom prostredí, sa opäť prebúdza záujem o jeho hosťuje nielen na scénach vo svete ale aj v Rusku.