Úvod   |  Castor Pollux Group   |  Press   |  Castor&Pollux, a.s. partner INEKO

Castor&Pollux, a.s. partner INEKO

Castor Pollux, a.s. bola v roku 2011 partnerom INEKO
 
Spoločnosť Castor Pollux, a.s. podporila v roku 2011 činnosť Inštitútu pre ekonomické otázky. Podporiť projekty INEKO sa Castor Pollux, a.s. rozhodla z viacerých dôvodov, ktoré vyplývajú zo základnej filozofie spoločnosti a jej nahliadania na socioekonomický potenciál Slovenska a potreby jeho rozvoja. Castor Pollux, a.s. si uvedomuje, že napredovanie celej spoločnosti je determinované aj potrebou kontinuálneho reflektovania a analyzovania existujúcich podmienok v nej. Inštitút pre ekonomické otázky sa svojou činnosťou snaží prispieť k pozitívnym zmenám ekonomického prostredia. Od svojho vzniku v roku 1999 sa inštitútu podarilo vďaka expertom, ktorých angažuje vo svojich projektoch, vyprofilovať na úroveň celospoločensky akceptovaného mienkotvorného lídra v oblasti posudzovania ekonomických podmienok a „diagnostiky“ socioekonomického prostredia Slovenska.