Úvod   |  Castor Pollux Group   |  Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť


Vychádzajúc z etických štandardov a uvedomovania si potreby rozvoja spoločnosti sa skupina Castor & Pollux Group snažila počas svojho pôsobenia riadiť svoje hospodárske a sociálne vzťahy v kontexte zapájania a využívania kapacít kapitálových účastníkov (obchodných partnerov, zamestnancov, akcionárov a pod.).
Spoločnosti patriace do skupiny Castor & Pollux Group považovali spoločenskú zodpovednosť za relevantnú sociálnu investíciu, bez ktorej nie je možné zvyšovať kvalitu života spoločnosti.
Castor & Pollux Group vnímala spoločenskú zodpovednosť ako jeden zo svojich prioritných projektov a v rámci pôsobísk svojich členov podporila aktivity rôznych komunít a spoločenstiev.

Skupina Castor & Pollux Group podporila počas rokov 2004 - 2013 množstvo zaujímavých projektov.
Sme radi, že aj Castor & Pollux, s.r.o. bola súčasťou spoločenstva, ktoré sa podieľalo na rozvoji spoločnosti a prínosných aktivitách.