Úvod   |  C&P Profil   |  Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Spoločnosť Castor & Pollux pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993, kedy bola založená pod názvom Pollux, s.r.o. 
V roku 2015 bola časť spoločnosti zlúčená so spoločnosťou KASTOR s.r.o. a závod na zhodnocovanie plastov založený spoločnosťou v roku 2009 začal na trhu pôsobiť pod značkou Enviro Lieskovec, a.s. 

Aktivita spoločnosti Castor & Pollux a jej vzťah ku klientovi sú determinované korektným prístupom vychádzajúcim z tradičných morálnych hodnôt, kvality, profesionality a komplexného prístupu k riešeniam.
Aktuálne sa spoločnosť venuje rôznym aktivitám - prenájmu nehnuteľností, správe budov, obchodno - marketingovému poradenstvu príprave developérskych projektov a tiež poradenstvu v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ.