SEKRETARIÁT GENERÁLNEHO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

 • tel.: +421 2 / 593 11 726
 • e-mail: asistentka@castorpollux.sk

OBCHOD A SPRÁVA MAJETKU PONUKA PRENÁJMU

 • ING. ANNA VODIČKOVÁ

 • tel.: +421 2 / 593 11 719
 • tel.: +421 905 444 696
 • e-mail: vodickova@castorpollux.sk

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV

 • ING. ČERMÁKOVÁ

 • tel.: +421 2 593 11 710
 • e-mail: cermakova@castorpollux.sk

ENVIROPROJEKTY

 • ING. ŠVANTNER

 • tel.: + 421 908 777 317
 • e-mail: svantner@castorpollux.sk

PREDSTAVITEĽ CASTOR & POLLUX V RF
GENERÁLNA RIADITEĽKA OOO UTS

 • VIKTORIA GORNOVSKAIA

 • tel.: +7 966 139-39-00
 • e-mail: vg250177@yandex.ru

Kontaktujte nás: