O nás

CASTOR & POLLUX GROUP

Náš prístup vychádza z tradičných morálnych hodnôt, kvality, profesionality a komplexného prístupu k riešeniam

Castor & Pollux Group predstavuje skupinu vzájomne prepojených spoločností, ktoré spája spoločná predstava o spôsobe podnikania a pôsobenia v slovenskom a medzinárodnom ekonomickom prostredí založená na tradičných hodnotách a súčasne využívajúca synergiu aktivít jednotlivých spoločností patriacich do skupiny s možnosťou ich rozvoja v prospech potrieb jednotlivých klientov a partnerov.

Poslaním Castor & Pollux Group je poskytovať a zabezpečovať komplexnú starostlivosť o klienta. Snahou našich spoločností je plniť priania a očakávania obchodných partnerov a vzájomným dialógom nachádzať najlepšie a najoptimálnejšie riešenia pre dosahovanie vytýčených cieľov. Preto sú budované obchodné vzťahy založené predovšetkým na dôvere a otvorenosti a na základe takto nastavených vzťahov je možné vytvárať klientovi individuálne produkty vychádzajúce z jeho špecifických požiadaviek a potrieb, a to zvlášť vďaka využitiu synergie všetkých spoločností patriacich do skupiny Castor & Pollux Group.

Priateľstvo založené na obchode je oveľa lepšie než obchod založený na priateľstve.
500+

Obchodných partnerov

856

ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

1284 + mil. EUR

CELKOVÁ HODNOTA
ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

25

Rokov pôsobnosti

33

Krajín pôsobností

500+

Zamestnancov/ expertov

500+

Obchodných partnerov

856

ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

1284 + mil. EUR

CELKOVÁ HODNOTA
ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

25

Rokov pôsobnosti

33

Krajín pôsobností

500+

Zamestnancov/ expertov

Chcete sa o nás dozvedieť viac?

Kontaktujte nás: