Rekonštrukcia čističky odpadných vôd Nižný Novgorod, Ruská federácia.

V spolupráci s našimi partnermi a moskovskou dcérskou spoločnosťou pripravujeme projektové riešenie rekonštrukcie ČOV mesta Nižný Novgorod s počtom obyvateľov viac ako 1,2 mil . Projekt je súčasťou federálneho programu „Ozdorovlenie Volgy“.

Súčasťou rekonštrukcie je aj riešenie energetického zhodnotenia vznikajúcich kalov z ČOV a tiež ekologické materiálové zhodnotenie skládkovaných kalov ČOV a popola zo spaľovania kalov, ktorý bude vznikať.

Vďaka využitiu nízko-potenciálneho tepla na sušenie kalov a unikátnemu vysoko efektívnemu spôsobu výroby elektrickej energie a tepla bude projekt návratný v strednodobom horizonte , čo je pri takýchto environmentálnych projektoch skôr výnimkou. Prioritou projektu je však riešiť súčasné výrazne negatívne dopady prevádzky ČOV na životné prostredie, keďže kaly s ČOV sa skládkujú na obrovských plochách a dochádza ku kontaminácii podzemných vôd v bezprostrednej blízkosti rieky Volga.

Partneri projektu

Páčia sa Vám naše projekty?

Kontaktujte nás: