Úvod   |  Castor Pollux Group   |  Press   |  EURNEX 2008

EURNEX 2008

Castor & Pollux Group partner EURNEX - Žel 2008  
 
4. – 5. júna sa uskutočnil v Žiline a v Starom Smokovci XVI. ročník Medzinárodného sympózia EURNEX – Žel 2008. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, rektora Žilinskej univerzity v Žiline a riaditeľa FAV Berlin. Členovia skupiny Castor & Pollux Group boli hlavnými partnermi podujatia. 
Hlavnými témami sympózia boli: harmonizácia železníc, životné prostredie ako súčasť udržateľnosti, cesty k „Európskej železnici“, infraštruktúra a zabezpečovacie zariadenia, zabezpečovanie železničných priecestí,budúcnosť železníc: atraktivita, efektivita, spoľahlivosť, PC-Tools pre plánovanie a operatívne nasadenie, metódy kvalifikácie produktov a testovacie procedúry, nové technológie – úloha priemyslu, aktuálne projekty, vzdelávanie železničných expertov, výskum, vývoj, udržateľný rozvoj a úloha univerzít.
Viac informácií o podujatí nájdete na internetovej stránke www.zu-zel.sk