SEKRETARIÁT GENERÁLNEHO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI

 • tel.: +421 2 / 593 11 726
 • e-mail: asistentka@luxorka.sk

OBCHOD A SPRÁVA MAJETKU PONUKA PRENÁJMU

 • Z. JAŠKOVÁ

 • tel.: +421 2 / 593 11 719
 • tel.: +421 905 444 696
 • e-mail: jaskova@luxorka.sk

PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV

 • ING. FRANEK

 • tel.: +421 2 593 11500
 • e-mail: franek@luxorka.sk
 • ING. ČERMÁKOVÁ

 • tel.: +421 2 593 11 710
 • e-mail: cermakova@luxorka.sk

ENVIROPROJEKTY

 • ING. ŠVANTNER

 • tel.: + 421 908 777 317
 • e-mail: svantner@luxorka.sk

Kontaktujte nás: