O nás

Poradenstvo a tvorbu projektov zabezpečuje divízia obchodu, odbor prípravy projektov.

Odbor vznikol v máji 2007 zlúčením spoločnosti CP Consult, s.r.o. so zriaďovateľskou spoločnosťou Castor & Pollux, a.s.
Spoločnosť CP Consult, s.r.o. pôsobila na trhu od r. 1995 a postupne sa stala špecialistom na poradenstvo a tvorbu EU projektov. Svoje skúsenosti a kvalitu zúročila napr. aj účasťou na príprave základných strategických dokumentov štrukturálnych fondov SR.

Pri tvorbe projektov využívame širokú sieť externých spolupracovníkov – odborníkov v danej oblasti, na ktorú je projekt zameraný.
Uvedomujeme si, že základným predpokladom úspechu je kvalita. 

Vytvorením žiadosti o finančnú pomoc naša spolupráca s klientom – naším partnerom - nekončí. Naša spoločnosť poskytuje klientom a obchodným partnerom podporu aj v etape implementácie schválených projektov. Získané skúsenosti nám poskytujú neoceniteľnú spätnú väzbu, ktorú vieme zúžitkovať pri tvorbe ďalších projektov. Môžeme tak vopred eliminovať potenciálne riziká spojené s následnou implementáciou schváleného projektu.