Úvod   |  Európsky vzdelávací­ inštitút

Európsky vzdelávací­ inštitút

Európsky vzdelávací inštitút n.o. (EVI n.o.) je moderná nezávislá, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania. Okrem toho realizuje aktuálne projekty zamerané na osvetu a kultúrny rozvoj. Ostatným verejno - prospešným projektom organizácie je zámer s názovm GALÉRIA PASÁŽ LUXOR, ktorý realizujú dobrovoľníci v centre Bratislavy.    

 Viac informácií o EVI, n.o. nájdete TU.