Úvod   |  C&P Profil   |  C&P v organizáciách

C&P v organizáciách

Castor & Pollux, a. s. je aktívnym členom vybraných organizácií:

SR-PR   Slovensko-ruská podnikateľská rada
ASPEK   Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku