Úvod   |  C&P Profil   |  Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Konatelia

Ing. Ján Badžgoň, PhD.
generálny riaditeľ

Ing. Jarmila Grujbárová 

***************************************************

Ing. Viera Dubnická
riaditeľka odboru ekonomiky a personalistiky 

Ing. Zuzana Jašková
riaditeľka odboru obchodu a správy majetku

Ing. Fedora Spišková
riaditeľka odboru prípravy projektov 

Ing. Jozef Franek
riaditeľ odboru prípravy projektov krajín SNŠ