RECYKLAČNÁ LINKA NA SPRACOVANIE ODPADOV S NÁSLEDNOU VÝROBOU VEĽKOPLOŠNÝCH DOSIEK A RECYKLÁTOV PRE STAVEBNÍCTVO.

Popis projektu Recyklácia:

Jedinečnosť projektu spočíva v inovatívnom spôsobe mechanickej recyklácie rôznych druhov odpadu s využitím efektívneho vysokorýchlostného mletia. Projekt rieši recykláciu v linkách vysokorýchlostného mletia dvoch typov odpadových surovín – mäkké odpady ako plastový odpad, RDF, kompozitné obaly, odpadový papier a pod. a tvrdé odpady ako stavebný a demolačný odpad, odpadový betón, metalurgickú trosku, popolček a pod. Unikátna technológia zabezpečí pomocou mechanicko-chemickej aktivácie vo vysokorýchlostnom mlyne výnimočné vlastnosti vzniknutých recyklátov , ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešnú aplikáciu do výrobkov. V prípade veľkoplošných dosiek sa jedná hlavne o pevnostné charakteristiky , odolnosť voči vlhkosti, hygienickú nezávadnosť, nízke emisie formaldehydu . V prípade stavebných výrobkov sa jedná o zníženú nasiakavosť vody, zlepšenie mrazuvzdornosti, potlačenie vzniku mikrotrhlín, ktoré vždy vznikajú pri zrení betónových výrobkov a to pri zachovaní požadovaných pevnostných charakteristík. Okrem uvedených výnimočných vlastností výrobkov je dôležité uviesť, že výrobky vyrobené navrhovanou technológiou sú opätovne recyklovateľné a recyklovať sa môžu na projektovanej technologickej linke a to aj opakovane bez akýchkoľvek obmedzení. V uvedenej oblasti plánujeme realizovať aj ďalší vývoj a skúmanie receptúr vrátane testovania za účelom výroby ďalších možných výrobkov ako aj vylepšovania vyrábaných produktov.

Projekt plánuje využiť progresívne inovatívne technológie, ktoré má záujemca vo svojom technologickom portfóliu vďaka vlastnému vývoju a tiež vďaka kooperácii so zmluvnými partnermi, s ktorými dlhodobo spolupracuje. Sú to:

  • Vysokorýchlostné mletie, ktoré dokáže v jednom kroku mlieť až mikronizovať, sušiť a hygienizovať odpadové suroviny, ktoré získajú takýmto postupom nové vlastnosti, ktoré sa dajú úspešne využiť pri náhrade klasických surovín vo výrobkoch ako sú veľkoplošné dosky pre stavebníctvo a drevársky priemysel ( OSB, DTD, MDF dosky ), drevoplastové kompozitné dosky vhodné do exteriéru ( WPC obkladové dosky a panely, terasové dosky a pod.) , tiež je možné aplikovať pomletý recyklát v betonárskych receptúrach pri výrobe tvárnic, zámkovej dlažby, obrubníkov, prefabrikátov pre rôzne aplikácie a tiež pri výrobe špeciálneho betónu pre podlahy hál. Hmotnosť stavebných výrobkov sa aplikáciou plastového recyklátu zníži až o 50% , čo má obrovské ekonomické dopady na dopravu a manipulačné náklady. Veľmi progresívna môže byť aplikácia recyklátu do receptúr stavebných hmôt pre 3D tlač, ktorá sa stáva hitom v modernom stavebníctve. Výhodou technológie vysokorýchlostného mletia je možnosť jednoduchou zmenou mlecích nástrojov a úpravou dopravných ciest spracovávať aj iné suroviny a vyrábať tak iný sortiment ako sa uvažuje v projekte napr. druhotné palivá, sklenený recyklát pre výrobu penového skla, alebo náhradu cementu spracovaním vysokopecnej trosky alebo popolčeka zo spaľovania tuhých palív. Vďaka úzkej spolupráci s výrobcom má naša spoločnosť exkluzivitu na know-how vysokorýchlostného mletia na vybratých trhoch.
  • Hygienizátor v prípade, že sa pri testovaní výrobkov pre špeciálne aplikácie ukáže , že je potrebné dodatočne hygienizovať surovinu alebo výrobky máme pripravenú spoluprácu s výrobcami vhodných hygienizátorov buď z Arménska, ktorý hygienizuje pôsobením vysokonapäťového elektromagnetického výboja alebo zo SR, ktorý hygienizuje elektrónovým žiarením.
  • Lisovacia linka na DTD, pre účely projektu sú vhodné modifikované drevárske technológie formovania, studeného predlisu, horúceho lisovania a formátovania veľkoplošných dosiek. Najvhodnejšou technológiou sa javí technologická linka od výrobcu z ČR, ktorá má skúsenosti z výrobou veľkofomátových dosiek z tetrapacku a v spolupráci s nami už modifikovala linku aj na spracovanie suroviny z pomletého plastového odpadu.

Projekt tak uvažuje s výrobnými postupmi, ktoré zabezpečia stav konca odpadu v zmysle platnej legislatívy EU. Takýto komplexný prístup umožní spracovať uvedené druhy odpadu, ktoré doposiaľ neboli materiálovo využité. Projekt tak môže výrazným spôsobom podporiť vznik cirkulárnej ekonomiky v regióne a vytvoriť dobrý príklad pre celú SR aj zahraničie.

Technológie:

Vysokorýchlostný mlyn

Linka mletia plastového odpadu

Lisovacia linka celkový pohľad

Dávkovanie a drvenie suroviny

Produkty:

Aktívny plastový recyklát do 1mm

Aktívny gumový recyklát do 0,25 mm

Veľkoformátové dosky vyrobené z kompozitného recyklátu

Skúšobné betónové výrobky-tvárnice s prídavkom pomletého plastového odpadu

Páčia sa Vám naše projekty?

Kontaktujte nás: