Castor & Pollux Group

Náš prístup vychádza z tradičných morálnych hodnôt,
kvality, profesionality a komplexného prístupu k riešeniam.
Výsledok nášho partnerstva je dobrá referencia a priateľstvo.

500+

Obchodných partnerov

856

ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

1284 + mil. EUR

CELKOVÁ HODNOTA
ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

25

Rokov pôsobnosti

33

Krajín pôsobností

500+

Zamestnancov/ expertov

500+

Obchodných partnerov

856

ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

1284 + mil. EUR

CELKOVÁ HODNOTA
ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV

25

Rokov pôsobnosti

33

Krajín pôsobností

500+

Zamestnancov/ expertov

Aktuálne projekty

Pozrite si naše aktuálne projekty

O nás

Náš prístup vychádza z tradičných morálnych hodnôt, kvality, profesionality a komplexného prístupu k riešeniam

Castor & Pollux Group predstavuje skupinu vzájomne prepojených spoločností, ktoré spája spoločná predstava o spôsobe podnikania a pôsobenia v slovenskom a medzinárodnom ekonomickom prostredí založená na tradičných hodnotách a súčasne využívajúca synergiu aktivít jednotlivých spoločností patriacich do skupiny s možnosťou ich rozvoja v prospech potrieb jednotlivých klientov a partnerov.