Výrobný a skladový areál v Lieskovci

Ponúkame na prenájom nehnuteľnosti na Lieskovskej ceste 245 vo Zvolene, zapísané v katastri obce Lieskovec na LV1774, areál vybavený inžinierskymi sieťami a infraštruktúrou ( komunikácie, požiarne zabezpečenie, váha, trafostanice SSEd, …)

MÁTE ZÁUJEM O PRIESTORY? NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Kontaktujte nás: