Zhodnotenie skládok lignínového odpadu Bajkalsk, Ruská federácia.

V spolupráci s našimi ruskými partnerskými spoločnosťami a moskovskou dcérskou spoločnosťou rozpracúvame projekčné riešenie zhodnotenia skládok odpadu odstaveného celulózo-papierenského kombinátu v meste Bajkalsk na brehu Bajkalského jazera.

Skládky nebezpečného odpadu v objeme takmer 6 mil. ton ohrozujú unikátne prírodné bohatstvo svetového významu zaradeného do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a život vzácnych aj endemických druhov živočíchov nachádzajúcich sa v jazere a na jeho brehoch.

Pohľad na celulózo-papierenský kombinát odstavený v roku 2013

Pohľad na skládky lignínu na brehu jazera Bajkal v zime, biela plocha v pozadí je zamrznuté jazero

Výsledkom zhodnotenia bude:

  • lignínové palivo pre vysoko efektívnu výrobu elektrickej energie a tepla vo fluidnom kotly s minimálnymi dopadmi na životné prostredie. Ekologicky vyrobenú energiu bude odoberať mesto Bajkalsk a pripravovaný rozsiahly turistický komplex.
  • hodnotná zemina pre rekultiváciu vyťažených skládok , rekultiváciu lesných pozemkov po požiari, rekultiváciu priemyselných objektov v okolí najmä celulózo-papierenského kombinátu.

Partneri projektu

Páčia sa Vám naše projekty?

Kontaktujte nás: